Een nieuw seizoen

Een nieuw seizoen

 
 

Beste relatie,

De afgelopen vijf jaar heeft ARC Nederland samen met u en vele anderen gebouwd aan het Koninkrijk van God in Nederland. We hebben een drietal kerken geplant, geweldige events mogen hosten en mochten een inspiratie zijn voor vele leiders en kerkplanters in dit land, maar ook daarbuiten.

Onlangs heeft het bestuur van ARC Nederland, in samenspraak met ARC International, besloten om de activiteiten van ARC in Nederland en Vlaanderen te beëindigen. We hebben hierover uiteraard uitvoerig met elkaar gesproken. Onze primaire doelstelling is het helpen planten van levengevende kerken. Het afgelopen jaar is die doelstelling onvoldoende uit de verf gekomen met tegenvallende aantallen Nederlanders of Vlamingen die de Launch Training volgden of een kerk met hulp van ARC wilden starten.

Na een mooi seizoen samen onder de vlag van ARC bidden en geloven we dat er een nieuw seizoen gaat aanbreken voor kerkplanting in Nederland en Vlaanderen. We zien dat God bezig is in onze regio en dat hij nog lang niet klaar is.

Elk afzonderlijk lid van het ARC Lead Team blijft gepassioneerd over het planten van kerken en het begeleiden van bestaande kerken, en we blijven uiteraard beschikbaar voor u als relatie.

Met onze partners hebben wij direct contact. ARC wereldwijd blijft uiteraard bestaan, en we zullen op eigen titel deze mooie organisatie blijven supporten. Een eventueel batig saldo van ARC Nederland/Vlaanderen komt ten gunste van ARC Ierland om daar nieuwe kerkplantingsinitiatieven mee te helpen.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar info@arckerken.nl

Hartelijk dank voor al uw support en gebeden over de afgelopen jaren!

Met vriendelijke groet en Gods zegen,

Sebastiaan van Wessem
Nicolas van Amerom
Prince Julius
Paul van der Boom
Erald van de Ridder

www.arcchurches.com